OM8AND photo

OM8AND

Volám sa Peter Psota, rok narodenia 1974 v Košiciach. Vždy ma bavili prírodné predmety ako fyzika, chémia, biológia... Od fyziky a chémie nie je ďaleko ku elektrine a elektronike, ktorú som študoval  vtedy v novom odbore  Mechanik-Elektronik na Strednej odbornej škole Spojov v Košiciach od roku 1988.  Tu som dosiahol niekoľko úspechov, hlavne v stredoškolskej činnosti SOČ a sútaži Zenit. Nasledovala maturita v roku 1992 a po nejakom čase som sa zasa vrátil na SOU Spojov, no už ako učiteľ - majster odborného výcviku pre elektroniku od roku 1994. Toto obdobie bolo plodné na mnoho zaujímavých konštrukcií, ktoré sa podarilo tvoriť spoločne so študentami a  zväčša si odnášali rôzne umiestnenia so sútaží SOČ.  Štúdium na Technickej univerzite v Košiciach na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky som v roku 2007 ukončil štúdium s titulom Bakalár s prácou Vysoko-frekvenčný rozmietaný generátor . A v roku 2009 som získal titul Inžinier s prácou Programovateľný VF konvertor pre moduly softvérového rádia.

Ku "rádioamatérčine" som mal vždy blízko, vzhľadom na rodinné zázemie, veď mať v rodine konštruktéra ako Mikuláš Psota OM8AMP alebo rádioamatéra ako Jozef Psota OM3ZAS je rozhodne inšpirujúce. No ten správny čas a hlavne mať "čas" nastal až okolo roku 2011. Skúšky som robil a licenciu "N" dostal v Bratislave v roku 2011. Od marca roka 2012 som aktívny hlavne pri kontestoch na 144MHz a 432MHz.