Na tomto mieste budú zverejnené aktuality z mojej rádioamatérskej činnosti, projekty na ktorých som pracoval alebo pracujem,
alebo iné zaujímavosti na ktoré natrafím pri potulkách internetom.